Nooruse 3, Jõhvi 41532 +372 33 64 056 info@jtk.ee

E-töövõimetuslehtedest

Alates 1. jaanuarist 2015 muutub kohustuslikuks e-töövõimetuslehe kasutamine ja paberkandjal haiguslehti enam ei väljastata. Juba praegu on tööandjatel võimalik liituda andmete digitaalse vahetamisega riigiportaalis eesti.ee.

Haigekassa juhendmaterjal tööandjatele siin.