Nooruse 3, Jõhvi 41532 +372 33 64 056 info@jtk.ee

Info

Tähtsad numbrid | Nõuandetelefonid

112 KIIRABI; PÄÄSTEAMETHelistage hädaabinumbrile ”112”, kui kellegi elu, tervis on ohus ja te vajate kiiret arstiabi

1220 PEREARSTI NÕUANNE (välismaalt helistades +372 630 4107)telefonilt saab nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

16662 MÜRGISTUS INFOLIIN

1599 LASTEHAIGLA “Lastearst kuuleb” (tasuline 24t)

126 (eesti keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI.Vältimatu psühholoogiline abi iga päev 17.00-03.00.

127 (vene keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI.Vältimatu psühholoogiline abi. iga päev 19.00-23.00

6466666 NOORTE NÕUANDE TELEFON

8002008 RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE (tasuta)

16363 HAIGEKASSA INFO

16106 SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI JA PENSIONIAMETI INFO

3322188 Ida-Viru Keskhaigla,Puru polikliiniku registratuur

3395109 Ida-Viru Keskhaigla,Kohtla-Järve polikliiniku registratuur

1900 Ida-Tallinna KeskhaiglaInfo ja registratuur

1314 Lääne-Tallinna KeskhaiglaInfo ja registratuurx

6171049 Mustamäe Haigla (PERH) polikliinik, eriarstiabi registratuur

7319100 Tartu Ülikooli Kliinikum,eriarstiabi registratuur

Terviseamet: Kontaktandmed:   Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn,   Tel 7943500,   E-mail: kesk@terviseamet.ee http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile.html

Töövõimetusleht

Töövõimetust põhjustava tervisehäire korral tuleb kohe esimesel päeval võtta ühendust oma perearstikeskusega. Tagantjärele töövõimetuslehti ei väljastata.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu on vaja kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe reziimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Reziimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Retseptid

Kui tarvitate regulaarselt ravimeid, siis palume retseptide (ravimite) lõppemisest meid aegsasti teavitada, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu.

Ravimi saab kätte apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Kui saadate enda ravimeid välja ostma mõne teise inimese, on tarvis esitada ostja isikut tõendav dokument ning patsiendi isikukood, kelle nimele on ravim välja kirjutatud. Arstil on ka õigus panna retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Kuigi retseptide pikendamine digiretsepti abil on lihtne, peavad kroonilisi haigusi (kõrgvererõhutõbi, suhkurtõbi) põdevad patsiendid vähemalt aastas korra käima tervisekontrollis perearsti või pereõe juures.